KURSER

DIAMANTGRADERINGSKURS

SGRF erbjuder varje år i Stockholm en 3-dagarskurs i diamantgradering. Kursen innehåller en grundlig genomgång av diamantens 4 C. Färg, klarhet, slipning samt formler för beräkning av vikten, därtill är det mycket praktiska övningar!

Kursdagarna avlutas med ett skriftligt och ett praktiskt prov. Deltagarna får ett intyg på genomgången kurs och de som även klarar proven tilldelas ett diplom. Vi anser att diamantgraderingskursen håller god internationell standard.

Läs om höstens diamantgraderingskurs 15-17 oktober och anmäl dig här »


FGA – KURSEN I GEMMOLOGI

I London finns The Gemmological Association of Great Britain, Gem-A, som är världens äldsta gemmologiska institut. Deras utbildningar leder bland annat till den välkända titeln Fellow of the Gemmological Association of Great Britain, FGA. Föreningen planerar att återuppta erbjudandet av Gem-As ”Diploma in Gemmology” kurs efter några års uppehåll eftersom behovet av gemmologisk kompetens ökar samtidigt som ädelstensintresset i allmänhet är på frammarsch.

Kursen är uppdelad i två delar, Foundation och Diploma, vilka vardera omfattar 20 veckors heltidsstudier. Föreningen kommer erbjuda kursen på halvfart med ett obligatoriskt lektionstillfälle i veckan vilket är förlagt till kvällstid i föreningens lokal vid Odenplan med början hösten 2017.

Den första delen, Foundation, är således fördelad på två terminer med planerad examination i juni 2018. Pris för kursen kommer vara ca 58 000 kr och då ingår kursmaterialet från Gem-A samt undervisning en gång i veckan i föreningens lokal och onlinebaserad handledning på svenska. Andra delen, ”Diploma in Gemmology”, kommer påbörjas hösten 2018 och pågå till och med examenstillfället i juni 2019. Kostnad för den andra delkursen kommer vara ungefär densamma som för ”Foundation”, exakt kostnad är avhängigt valutaförändringar och eventuella prisjusteringar från Gem-A eller eventuella andra i nuläget oförutsedda kostnader. (För att kursen skall bli av krävs att ett minimiantal anmälda studenter uppnås.) I båda delkurserna ingår praktiska moment och även en praktisk del under examinationen även om övervägande del av programmet är teoretiskt.

För mer information och intresseanmälan kontakta SGRF »

Vill man inte vänta till hösten eller inte har möjlighet att delta på kursen i Stockholm finns möjlighet att läsa den som en ren distansutbildning direkt via Gem-A i London. Hela kursen är då på engelska och det krävs deltagande på praktiska moment på plats i London. Mer information hittar du via www.gem-a.com »

En fördel med Gem-As utbildning jämfört med andra liknande är att deras FGA och DGA (DGA = Diamond Diploma – ytterligare 20 veckors studier uteslutande om diamanter) program är översättningsbara till det Brittiska universitetssystemet och det finns möjlighet att efter ytterligare ett års studier vid Birmingham City University få en BSc (Hons) in Jewellery and Gemmology studies, alltså en titel motsvarande en kandidatexamen från svenskt universitet.