Startsidan


Fråga Gemmologen

För dig som har frågor om ädelstenar.
Läs mer 


Walter Schumanns bok "Ädelstenar och Prydnadsstenar"


Läs mer om boken Ädelstenar och Prydnadsstenar
Läs mer och beställ här 

GESÄLLBREV

År 2000 tog Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF) i samråd med Sveriges Juvelerare och Guldsmedsförbund (GF), numera Smycken & Klockor Branschorganisation och Guldsmedsmästarnas Riksförbund fram provbestämmelser för ädelstenslipning och utsåg en granskningsnämnd (GR).

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH PROVBESTÄMMELSER FÖR ÄDELSTENSLIPARE

Fastställt av Sveriges Hantverksråd 1999-04-27.

Nedan angivna utbildningsvägar och yrkesprov fordras för att erhålla gesällbrev i yrket.
Granskningsnämnd utses i samråd mellan SGRF, Smycken & Klockor Branschorganisation och GR.

UTBILDNINGSVÄGAR

A. Grundkurs om lägst tre år, för cabochon- och facettslipning.
B. Lärlingsutbildning hos ädelstenslipare om lägst tre år.
C. Annan lägst treårig utbildning inkl. praktik som kan prövas likvärdig.

PROVBESTÄMMELSER

Slipning av tre ämnen till cabochon i oval och rund form. En dubbelcabochon i droppform skall göras under överinseende av granskare, enligt bestämd arbetsritning. Gesällen skall i förväg skriftligen göra en beräkning av de färdiga stenarnas storlek, viktförlust och tidsåtgång.

Slipning av en cabochon till befintlig fattning.

Omslipning av nött facetterad sten under överinseende av granskare. Gesällen ska i förväg skriftligen göra beräkning av den färdiga stenens storlek, viktförlust och tidsåtgång.

Facettslipning av fyra ämnen till trapp-, briljant-, stjärn- och blandad slipning (mixed cut). Ett ämne bearbetas under överinseende av granskare. Gesällen skall i förväg skriftligen göra en beräkning av stenarnas färdiga storlek, viktförlust och tidsåtgång.

Förädling av stenplatta, 50 x 40 x 6 mm, som sågas, slipas och poleras i granit eller porfyr. Slipning av en plan repfri yta om minst 20 x 20 mm i bergkristall.

Ett valfritt arbete med arbetsritning. Gesällen skall i förväg skriftligen göra en beräkning av det färdiga arbetes storlek, viktförlust och tidsåtgång. Material samt skiss skall skickas in av gesällen senast sista april.

Teoriprov av fackteoretisk natur, med frågor om stenbearbetning, mineralkunskap och gemmologikunskap. Teoriprovet förändras kontinuerligt.

Gesällen erhåller alla ämnen via granskningsnämnden, förutom det valfria arbetet.

Mineraler som används till cabochon- och facettslipning är bl.a. Kvarts, Korund, Beryll, Topas, Spektrolit, Spinell och Agat.

Mer information om ädelstenslipning »

Skicka e-post till info@gemmologiska.se