Välkommen till Sveriges Gemmologiska Riksförening



Vi är en ideell bransch- och intresseförening som
vill främja kunskapen om ädelstenar och pärlor.