Välkommen till Sveriges Gemmologiska RiksföreningVi är en ideell bransch- och intresseförening som
vill främja kunskapen om ädelstenar och pärlor.